GEZE GmbH е една от най-успешните в света компании, които разработват и произвеждат системи за врати, прозорци и техника за безопасност. Продуктовата гама на GEZE е много широка и обхваща системи за автоматични врати и техника за врати, системи за стъкло, вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина (известни като ВСОДТ и RWA), системи за безопасност, както техника за прозорци и ежедневна вентилация. Като един от лидерите на пазара компанията развива, произвежда и разпространява високо-технологични продукти и с разработките си значително влияе на сградните технологии като цяло. Развойната дейност на компанията се осъществява в собствен технологичен център.