Видове системи

Съществуват два главни типа слънчеви инсталации за Битова Гореща Вода (БГВ), според това дали използват или не принудително движение на топлоносителя.

Пасивни слънчеви инсталации

Пасивните инсталации са такива, при които няма принудително движение на топлоносителя посредством помпи. При тях движението се осъществява благодарение на естествената циркулация, породена от разликата в плътността на студения и топлия флуид. Тези системи имат прост принцип на действие и са нискобюджетни. Техните недостатъци са по-ниската им ефективност, нуждата от използване на тръби с голямо сечение, за да се осигури възможно най-малко хидравлично съпротивление, както и спазването на определени наклони на тръбите и строго определено разположение на слънчевия панел спрямо бойлера.


слънчеви инсталации пасивна топология

Активни слънечви инсталации

Активните инсталации са такива, при които флуидът се придвижва принудително чрез помпи. Тези системи са лишени от недостатъците на пасивните, но си имат свои. На първо място някои компоненти, са зависими от електрозахранването. За да работи безпроблемно една активна система е необходимо да предоставим непрекъснато електрозахранване. В някои случаи с продължително прекъсване на захранването е наложително освен UPS, да се предвиди и допълнителен акумулатор. При тези системи сечението на тръбния път може да падне  и под 12 мм, като освен това не се съобразяваме с разположението на бойлера и на колекторното поле. Последните два фактора предоставят удобство и лесен монтаж.


слънчеви инсталации активна топологияМоже да се направи още едно разделение на слънчевите инсталации.

слънчеви инсталации затворена системаИндиректна (затворена) инсталация

При нея помпа движи гликола в затворен контур през соларния панел по тръбното трасе до серпентината на бойлера и обратно по тръбите към панела. Циркулиращият гликол и питейната вода са две различни течности, които не се смесват т.е. водата се подгрява индиректно. Затворените системи са предназначени за географски ширини с дълги периоди, в които температурата пада под тази на замръзване на водата.


слънчеви инсталации отворена система

Директна (отворена) инсталация

При нея няма гликол. Водата, загрявана директно от слънцето е същата, която използват членовете на домакинството. Тези инсталации са приложими само за места с топъл климат, поради опасността от замръзване на водата в тръбите.

В реалността системите са по – сложни от показаните на схемите. Сензори, контролери, трипътни вентили и др. следят и се грижат инсталацията да работи ефективно и безопасно.