Поддръжка и профилактика на електрически инсталации

Подмяна на нагорели контакти, дефектирали бойлерни нагреватели, кабели с остаряла изолация. Може да направите всичко това с наша помощ в случай, че държите на собствената си и тази на околните безопасност и комфорт.