Изграждане на електрически табла

Искате да се почувствате в свои води когато отворите вратата на вашето табло, било то апартаментно или главно. Така и ще бъде, ако ни се доверите. Всеки компонент ще бъде монтиран, надписан и подравнен. Няма да намерите плетеница от кабели или избелели надписи.