Сертификати

Професионален център за обучение – Иван Христов е сертифициран от Министерството на образованието и културата по член бъра бъра……. със заповед номер 7653-655 от 23.08.2014 от министъра на Република България.

бъра бъра…….

Центърът дава възможност за придобиване и/или повишаване на квалификационна група…….

бъра бъра…….